پرواز آزمایشی هواپیمای مافوق صوت در چین

استخدام نیروی‌کار در زمان مناسب یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رشد کسب‌وکار است. برای پیدا کردن این زمان، چند فاکتور را باید در نظر گرفت.منبع