در این مقاله در مورد مباحت مختلف مربوط به بیماری MS از جمله علایم، تشخیص، درمان، داروها و پژوهش های در حال انجام در حوزه‌ی این بیماری صحبت می‌کنیم.Arrayمنبع